Padding értékek: padding-bottom CSS jellemző tulajdonságai

Padding-bottom

Szükséges hely az objektum alja és egyéb tartalom között.

Declares the bottom padding for the element.
Lehetséges értékek:
hosszúság
...%
auto (alapértelmezett)
Lengths, percentages, and the predefined value auto.
<padding-width> | inherit

Padding-bottom minták, példák:

div { padding-bottom:5px; }

div { padding-bottom:15%; }


padding-bottom: 23%;
Alapértelmezett érték: nincs
Öröklődő tulajdonság: nem
Media besorolás: visual
Csoport besorolás: padding értékek

Kompatibilitás: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3,

További padding értékek:

padding-top padding-right padding-left padding

Padding-bottom CSS tulajdonságok, referencia

Webdesign