Padding értékek: padding-left CSS jellemző tulajdonságai

Padding-left

Szükséges hely az objektum bal oldala és egyéb tartalom között.

Declares the left padding for the element.
Lehetséges értékek:
hosszúság
...%
auto (alapértelmezett)
Lengths, percentages, and the predefined value auto.
<padding-width> | inherit

Padding-left minták, példák:

div { padding-left:5px; }

div { padding-left:15%; }


padding-left: 2cm;
Alapértelmezett érték: nincs
Öröklődő tulajdonság: nem
Media besorolás: visual
Csoport besorolás: padding értékek

Kompatibilitás: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3,

További padding értékek:

padding-top padding-right padding-bottom padding

Padding-left CSS tulajdonságok, referencia

Webdesign