CSS színek

A CSS szabvány szerint hexadecimális, vagy RGB színkódok, de ezek mellett előre definiált színek is megadhatóak a szín angol neve szerint. Ezek a színek a következőek:

 

ALICEBLUE
#F0F8FF
ANTIQUEWHITE
#FAEBD7
AQUA
#00FFFF
AQUAMARINE
#7FFFD4
AZURE
#F0FFFF
BEIGE
#F5F5DC
BISQUE
#FFE4C4
BLACK
#000000
BLANCHEDALMOND
#FFEBCD
BLUE
#0000FF
BLUEVIOLET
#8A2BE2
BROWN
#A52A2A
BURLYWOOD
#DEB887
CADETBLUE
#5F9EA0
CHARTREUSE
#7FFF00
CHOCOLATE
#D2691E
CORAL
#FF7F50
CORNFLOWER
#6495ED
CORNSILK
#FFF8DC
CRIMSON
#DC143C
CYAN
#00FFFF
DARKBLUE
#00008B
DARKCYAN
#008B8B
DARKGOLDENROD
#B8860B
DARKGRAY
#A9A9A9
DARKGREEN
#006400
DARKKHAKI
#BDB76B
DARKMAGENTA
#8B008B
DARKOLIVEGREEN
#556B2F
DARKORANGE
#FF8C00
DARKORCHID
#9932CC
DARKRED
#8B0000
DARKSALMON
#E9967A
DARKSEAGREEN
#8FBC8B
DARKSLATEBLUE
#483D8B
DARKSLATEGRAY
#2F4F4F
DARKTURQUOISE
#00CED1
DARKVIOLET
#9400D3
DEEPPINK
#FF1493
DEEPSKYBLUE
#00BFFF
DIMGRAY
#696969
DODGERBLUE
#1E90FF
FIREBRICK
#B22222
FLORALWHITE
#FFFAF0
FORESTGREEN
#228B22
FUCHIA
#FF00FF
GAINSBORO
#DCDCDC
GHOSTWHITE
#F8F8FF
GOLD
#FFD700
GOLDENROD
#DAA520
GRAY
#808080
GREEN
#008000
GREENYELLOW
#ADFF2F
HONEYDEW
#F0FFF0
HOTPINK
#FF69B4
INDIANRED
#CD5C5C
INDIGO
#4B0082
IVORY
#FFFFF0
KHAKI
#F0E68C
LAVENDER
#E6E6FA
LAVENDERBLUSH
#FFF0F5
LAWNGREEN
#7CFC00
LEMONCHIFFON
#FFFACD
LIGHTBLUE
#ADD8E6
LIGHTCORAL
#F08080
LIGHTCYAN
#E0FFFF
LIGHTGOLDENRODYELLOW
#FAFAD2
LIGHTGREEN
#90EE90
LIGHTGREY
#D3D3D3
LIGHTPINK
#FFB6C1
LIGHTSALMON
#FFA07A
LIGHTSEAGREEN
#20B2AA
LIGHTSKYBLUE
#87CEFA
LIGHTSLATEGRAY
#778899
LIGHTSTEELBLUE
#B0C4DE
LIGHTYELLOW
#FFFFE0
LIME
#00FF00
LIMEGREEN
#32CD32
LINEN
#FAF0E6
MAGENTA
#FF00FF
MAROON
#800000
MEDIUMAQUAMARINE
#66CDAA
MEDIUMBLUE
#0000CD
MEDIUMORCHID
#BA55D3
MEDIUMPURPLE
#9370DB
MEDIUMSEAGREEN
#3CB371
MEDIUMSLATEBLUE
#7B68EE
MEDIUMSPRINGGREEN
#00FA9A
MEDIUMTURQUOISE
#48D1CC
MEDIUMVIOLETRED
#C71585
MIDNIGHTBLUE
#191970
MINTCREAM
#F5FFFA
MISTYROSE
#FFE4E1
MOCCASIN
#FFE4B5
NAVAJOWHITE
#FFDEAD
NAVY
#000080
OLDLACE
#FDF5E6
OLIVE
#808000
OLIVEDRAB
#6B8E23
ORANGE
#FFA500
ORANGERED
#FF4500
ORCHID
#DA70D6
PALEGOLDENROD
#EEE8AA
PALEGREEN
#98FB98
PALETURQUOISE
#AFEEEE
PALEVIOLETRED
#DB7093
PAPAYAWHIP
#FFEFD5
PEACHPUFF
#FFDAB9
PERU
#CD853F
PINK
#FFC0CB
PLUM
#DDA0DD
POWDERBLUE
#B0E0E6
PURPLE
#800080
RED
#FF0000
ROSYBROWN
#BC8F8F
ROYALBLUE
#4169E1
SADDLEBROWN
#8B4513
SALMON
#FA8072
SANDYBROWN
#F4A460
SEAGREEN
#2E8B57
SEASHELL
#FFF5EE
SIENNA
#A0522D
SILVER
#C0C0C0
SKYBLUE
#87CEEB
SLATEBLUE
#6A5ACD
SLATEGRAY
#708090
SNOW
#FFFAFA
SPRINGGREEN
#00FF7F
STEELBLUE
#4682B4
TAN
#D2B48C
TEAL
#008080
THISTLE
#D8BFD8
TOMATO
#FF6347
TURQUOISE
#40E0D0
VIOLET
#EE82EE
WHEAT
#F5DEB3
WHITE
#FFFFFF
WHITESMOKE
#F5F5F5
YELLOW
#FFFF00
YELLOWGREEN
#9ACD32

CSS alapszínek és színkódok

Webdesign