Szöveg jellemzői: text-indent CSS jellemző tulajdonságai

Text-indent

Szöveg 1. sor behúzása

Declares the indentation of the first line of text.
Lehetséges értékek:
tetszőleges mértékegység
Lengths and percentages.
<length> | <percentage> | inherit

Text-indent minták, példák:

div { text-indent:12px; }

div { text-indent:2%; }


text-indent: 2cm;
Alapértelmezett érték: nincs
Öröklődő tulajdonság: igen
Media besorolás: visual
Csoport besorolás: szöveg jellemzői

Kompatibilitás: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3,

További szöveg jellemzői:

color direction line-height letter-spacing text-align text-decoration text-shadow text-transform unicode-bidi white-space word-spacing

Text-indent CSS tulajdonságok, referencia

Webdesign