Felsorolás jellemzői: marker-offset CSS jellemző tulajdonságai

Marker-offset

jelölő marker eltolása

Declares the marker offset for elements with a value of marker set for the display property.
Lehetséges értékek:
Lengths and the predefined value auto.

Marker-offset minták, példák:

li:before { display:marker; marker-offset:5px; }
Alapértelmezett érték: nincs
Öröklődő tulajdonság:
Media besorolás:
Csoport besorolás: felsorolás jellemzői

Kompatibilitás: CSS 2,

További felsorolás jellemzői:

list-style-type list-style-position list-style-image list-style

Marker-offset CSS tulajdonságok, referencia

Webdesign