Felsorolás jellemzői: list-style-type CSS jellemző tulajdonságai

List-style-type

felsorolás előtt megjelenő ábra beállítása

Declares the type of list marker used.
Lehetséges értékek:
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
hebrew
armenian
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha
disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none | inherit

List-style-type minták, példák:

ol { list-style-type:upper-roman; }

ul { list-style-type:square; }


Alapértelmezett érték: disc
Öröklődő tulajdonság: igen
Media besorolás: visual
Csoport besorolás: felsorolás jellemzői

Kompatibilitás: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3,

További felsorolás jellemzői:

list-style-position list-style-image list-style marker-offset

List-style-type CSS tulajdonságok, referencia

Webdesign