Felsorolás jellemzői: list-style-image CSS jellemző tulajdonságai

List-style-image

felsorolás előtt megjelenő kép beállítása a megadott url alapján

Declares an image to be used as the list marker.
Lehetséges értékek:
URL values.
<uri> | none | inherit

List-style-image minták, példák:

ul { list-style-image:url(image.jpg); }
Alapértelmezett érték: none
Öröklődő tulajdonság: igen
Media besorolás: visual
Csoport besorolás: felsorolás jellemzői

Kompatibilitás: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3,

További felsorolás jellemzői:

list-style-type list-style-position list-style marker-offset

List-style-image CSS tulajdonságok, referencia

Webdesign